0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
نحوه اندازه گیری سایز شومیز

نحوه اندازه گیری سایز شومیز

یکی از روش های صحیح نحوه اندازه گیری شومیز این می باشد که شما متر را زیر یکی از بغل های شومیر تا زیر بغل دیگری به طور دقیق قرار می هید عدد به دست آمده را در 2 ضرب می کنید و سایز صحیح به دست می آید. اگر خواستید این کار را از روی بدن انجام دهید حداقل 4 سایت آزادی در نظر می گیرید برای مثال اگر سایز 100 بود شما 104 در نظر می گیرید. به همین تریتب می توانید شومیز خود را انتخاب و خریداری نمایید.